Polska - rodzaje gleb

NOWA MAPA W DZIALE:

GEOGRAFIA


POLSKA - RODZAJE GLEB

Mapa ścienna przedstawiająca rozmieszczenie najważniejszych typów gleb na obszarze Polski, dodatkowo zobrazowana została przykładami wybranych profili glebowych.

Gleba jest zewnętrzną warstwą litosfery (rozdrobnionej i przekształconej) powstałą ze skały macierzystej, poddanej działaniu procesów glebotwórczych, czyli: temperatury, wody, wiatru i organizmów żywych oraz człowieka przez odpowiednio długi czas. Proces glebotwórczy polega na stopniowej zmianie zwietrzeliny w glebę, a wynikiem tego procesu jest wytwarzanie poziomów glebowych, które różnią się miedzy sobą barwą, ilością próchnicy, wielkością cząstek mineralnych i strukturą. Widoczne to jest na profilach glebowych, które pozwalają rozróżnić i zaklasyfikować odpowiednio daną próbę gleby. Badaniem przyczyn i prawidłowości rozmieszczenia gleb na ziemi zajmuje się geografia gleb.

Praca geologa jest ciekawa, co pokazują zdjęcia poniżej. Geolog to specjalista, który bada budowę ziemi oraz analizuje procesy geologiczne w niej zachodzące. Jego wiedza ma przede wszystkim zastosowanie w górnictwie, budownictwie, rolnictwie czy przemyśle wydobywczym. Praca geologa ma często w sobie coś z pracy detektywa i łowcy skarbów – działając w terenie, czasami na dzikich i niedostępnych obszarach, odkrywa tajemnice ukryte głęboko pod powierzchnią ziemi.

Mapa dostępna jest w sklepie MERIDIAN – standardowy wymiar wynosi 160 cm x 120 cm (opcjonalnie 200 cm x 150 cm), a laminowanie dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oraz oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym gwarantuje wieloletnią żywotność.

POLSKA - RODZAJE GLEB

Nothing found.


Największa mapa świata - rekord Polski

ZDARZYŁO SIĘ W MERIDIANIE:

REKORD POLSKI


Największa mapa świata w Polsce

Mamy ustanowiony nowy Rekord Polski na największą mapę świata. Można ją podziwiać od 21 marca w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, gdzie zajęła niemal całą ścianę. 

Największa mapa polityczna świata została przygotowana przez Wydawnictwo Meridian w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Słupsku. Przyklejanie poszczególnych elementów zajęło kilkanaście godzin i zakończyło się uroczystością zaplanowaną na dzień wagarowicza, na którą zaproszono między innymi prezydenta miasta, Roberta Biedronia oraz przewodniczącą Rady Miasta, panią Beatę Chrzanowską.

Zgodnie z wytycznymi zmierzenie największej mapy w Polsce odbyło się w obecności eksperta. Rekordowy obraz ma wymiary 4,72 m wysokości na 6,53 m szerokości i zajmuje powierzchnię 30,82 m². Jest to dwa razy więcej niż wynosiły minimalne wymagania dla tej kategorii.

Przy okazji nie musimy malować ściany. To oczywiście żart, ale mapa będzie wykorzystywana podczas lekcji geografii. Mamy do tego laserowe wskaźniki, by pokazywać nawet te rejony świata, które u nas wylądowały gdzieś pod sufitem,

komentuje dyrektor szkoły, Grażyna Zienkiewicz.

Chcieliśmy być trochę bliżej świata. Mamy praktyki i wymiany uczniów ze szkołami z Litwy, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Fajnie mieć taki gadżet w swojej szkole,

dodają uczniowie.

Największa mapa świata

Nothing found.


Mapy Klimatyczne Polski

NOWA MAPA W DZIALE:

GEOGRAFIA


MAPY KLIMATYCZNE POLSKI

Komplet map klimatycznych Polski ukazujących główne parametry, które określają klimat naszego kraju. Mapy przedstawiają przestrzenne rozkłady następujących czynników:

  • średnie temperatury stycznia
  • średnie temperatury lipca
  • długość okresu wegetacyjnego
  • średnie roczne opady

Zestawienie ich w jednym opracowaniu pozwala czytelnie zobrazować wielość czynników mających wpływ na złożony i urozmaicony klimat Polski.

Mapa dostępna jest w sklepie MERIDIAN – standardowy wymiar wynosi 145 cm x 160 cm, a laminowanie dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oraz oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym gwarantuje wieloletnią żywotność.

MAPY KLIMATYCZNE POLSKI

Nothing found.