Poniższe przykłady map przedstawiają porównanie pełnej oraz ćwiczeniowej mapy z włączonymi wszystkimi warstwami

Przesunięcie suwaka pozwala na obejrzenie obu wersji

PREHISTORIA


 • MIGRACJE LUDZI W OKRESIE PALEOLITU
 • NEOLIT W EUROPIE
 • REWOLUCJA NEOLITYCZNA

STAROŻYTNY WSCHÓD


 • STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD I GRECJA DO X w.p.n.e.
 • STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD OD IX DO V w.p.n.e.
 • STAROŻYTNY IZRAEL OD X DO VI w.p.n.e.
 • ŚWIAT STAROŻYTNY - KULTURA

STAROŻYTNA GRECJA


 • STAROŻYTNA GRECJA VII -IV w.p.n.e.
 • KOLONIZACJA GRECKA I FENICKA (750-500 p.n.e)
 • WOJNY PERSKIE
 • IMPERIUM ALEKSANDRA WIELKIEGO (336-500 p.n.e)
 • STAROŻYTNA GRECJA - RELIGIA I KULTURA

STAROŻYTNY RZYM


 • ROZWÓJ TERYTORIALNY IMPERIUM RZYMSKIEGO DO II w.n.e.
 • STAROŻYTNY RZYM - PAŃSTWO I KULTURA
 • UPADEK IMPERIUM RZYMSKIEGO I WĘDRÓWKA LUDÓW IV-V w.n.e.
 • PALESTYNA ZA CZASÓW CHRYSTUSA

EUROPA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA


 • ROZWÓJ TERYTORIALNY IMPERIUM RZYMSKIEGO DO II w.n.e.
 • STAROŻYTNY RZYM - PAŃSTWO I KULTURA
 • UPADEK IMPERIUM RZYMSKIEGO I WĘDRÓWKA LUDÓW IV-V w.n.e.
 • PALESTYNA ZA CZASÓW CHRYSTUSA

POLSKA ZA MIESZKA I i BOLESŁAWA CHROBREGO


 • POLSKA ZA MIESZKA I
 • PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA I CHROBREGO
 • ZIEMIE POLSKIE ZA MIESZKA II, KAZIMIERZA ODNOWICIELA I BOLESŁAWA II ŚMIAŁEGO

ROZBICIE DZIELNICOWE POLSKI


 • ZIEMIE POLSKIE ZA WŁADYSŁAWA HERMANA i BOLESŁAWA III KRZYWOUSTEGO
 • POLSKA W LATACH 1138-1206
 • KULTURA POLSKA W CZASACH PIERWSZYCH PIASTÓW

PRÓBY ZJEDNOCZENIA POLSKI


 • POLSKA ZA CZASÓW HENRYKÓW ŚLĄSKICH (DO 1241)
 • ZIEMIE POLSKIE W LATACH 1241-1266
 • PRÓBY ZJEDNOCZENIA POLSKI W II POŁOWIE XIII WIEKU

ROZWÓJ CHRZEŚCIJAŃSTWA


 • EUROPA NA PRZEŁOMIE X I XI WIEKU
 • CHRZEŚCIJAŃSTWO W VI-XV WIEKU
 • KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE I PAŃSTWA LENNE (1099-1244)
 • WYPRAWY KRZYŻOWE

Ramka XIIIw

EUROPA W XIII W.


 • EUROPA W XII-XIII WIEKU
 • ROZWÓJ TERYTORIALNY ANGLII ZA DYNASTII PLANTAGENETÓW
 • IMPERIUM MONGOLSKIE W XIII WIEKU

WIELKIE CYWILIZACJE ŚREDNIOWIECZA - kultura i sztuka


 • UNIWERSYTETY W ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE
 • WIELKA SCHIZMA ZACHODNIA (1378-1417)
 • ODKRYCIA GEOGRAFICZNE EPOKI ŚREDNIOWIECZA

DODATEK: UNIA EUROPEJSKA


 • UNIA EUROPEJSKA (stan po 01.01.2007 r.)
 • EUROREGIONY W POLSCE
 • UNIA EUROPEJSKA - ROZWÓJ DO ROKU 1989
 • UNIA EUROPEJSKA - ROWÓJ W LATACH 1990-2003
 • PŁASZCZYZNY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (od 2004 r.)
 • UNIA EUROPEJSKA - MAPA GOSPODARCZA
 • STREFA SCHENGEN