Aplikacja „Historia Polski. Władcy i wydarzenia 960-1795” powstała z myślą o uczniach szkół podstawowych i średnich. To zbiór 236 pytań z okresu panowania dynastii Piastów, Jagiellonów i królów elekcyjnych.

Pytania podzielone są na pięć kategorii:

JEDNOKROTNEGO WYBORUw których wskazujesz jedną z czterech odpowiedzi
PRAWDA/FAŁSZw których wskazujesz czy zdanie jest prawdziwe czy nie
Prawda/Fałsz
USZEREGUJw których porządkujesz podane wydarzenia w sposób chronologiczny
DOBIERZ W PARYw których masz za zdanie połączyć osoby z ich dokonaniami, albo autorów z ich dziełem itp.
WSKAŻ NA MAPIEw których wskazujesz na mapie właściwe obszary lub miejsca

Tryby pracy

Aplikacja zawiera tryb nauki (metryczki władców) oraz tryb testowy, dzięki któremu sprawdzisz poziom przyswojonej wiedzy. Możesz wybrać poziom podstawowy, średni  lub rozszerzony, odpowiadający zakresowi szkoły podstawowej lub średniej.

Wybierz poziom
Menu

Nauka

W trybie nauki przedstawione są podstawowe informacje na temat każdego władcy: imię, przydomek, lata życia i panowania, dynastia oraz tytuły.

Wybór okresu
Jadwiga

Testy

Pytania różnego typu obejmujące lata 960-1795, pogrupowane ze względu na wybrany poziom oraz okresy dynastyczne. Na każdy test składa się 20 losowych pytań.

Testy

Wyniki

Za każdym razem kiedy ukończysz test uzyskany rezultat jest zapisywany do listy z Twoimi wynikami. Dzięki temu możesz łatwej kontrolować swoje postępy.

Treści oraz pytania zawarte w aplikacji są zgodne z nową podstawą programową.

Konsultacja merytoryczna dr hab. Małgorzata Machałek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.