Nagrodzony Pucharem Ministra Edukacji

na targach EDUKACJA 2014

To innowacyjna pomoc dydaktyczna, która jako jedyna daje możliwość tworzenia własnych map oraz edycji poleceń. Udostępnienie tej unikalnej funkcji jest możliwe dzięki warstwowej konstrukcji każdej mapy. Włączając i wyłączając poszczególne warstwy, np. granice, zasięgi, kierunki działań czy miejsca zdarzeń można skomponować mapę dokładnie odpowiadającą własnym założeniom.

Każda ćwiczeniowa mapa zawiera listę warstw, które można włączać lub wyłączać w zależności od potrzeb oraz okno poleceń, w którym można wpisać pytania, zadania lub opis. Istnieje również możliwość skorzystania z przykładowych poleceń i zadań przypisanych do danej mapy.

Ponad 200 interaktywnych map

36 pakietów tematycznych

Treść zawarta w Atlasie podzielona jest na trzy części (CD1, CD2, CD3) zasadniczo odpowiadając podziałowi materiału na kolejne lata nauczania historii. Ponad 200 interaktywnych map ćwiczeniowych, konturowych i kolorowych map poglądowych pogrupowanych jest w 36 pakietów tematycznych, po 12 na każdym CD.

 • Prehistoria
 • Starożytny Wschód
 • Starożytna Grecja
 • Starożytny Rzym
 • Europa wczesnego średniowiecza
 • Polska za Mieszka I i Bolesława Chrobrego
 • Rozbicie dzielnicowe Polski
 • Próby zjednoczenia Polski
 • Rozwój chrześcijaństwa
 • Europa w XIII wieku
 • Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka
 • Dodatek
więcej o CD1...
 • Europa w XIV i XV wieku
 • Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
 • Wielkie odkrycia geograficzne
 • Rzeczpospolita w XVI wieku
 • Europa w XVI wieku
 • Rzeczpospolita w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku
 • Europa w XVII wieku
 • Europa w latach 1789 - 1795
 • Rzeczpospolita w latach rozbiorów (1772 - 1795)
 • Wojny napoleońskie
 • Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim
 • Europa po Kongresie Wiedeńskim
 • Odkrycia geograficzne po XVII wieku
więcej o CD2...
 • Pierwsza wojna światowa
 • Odbudowa państwa polskiego
 • Rzeczpospolita w XX-leciu międzywojennym
 • Europa w XX-leciu międzywojennym
 • II wojna światowa w latach 1939 - 1942
 • II wojna światowa w latach 1943 - 1945
 • Europa w latach 1945 - 1990
 • Polska po 1945 r.
 • Unia Europejska
 • Życie i dzieło Papieża Jana Pawła II
 • Dziedzictwo narodowe - 1000 lat historii Polski
 • Dziedzictwo narodowe - 1000 lat polskiej kultury
więcej o CD3...

Trochę wbrew swojej nazwie MULTIMEDIALNY ĆWICZENIOWY ATLAS HISTORYCZNY jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną nie tylko do nauczania historii ale także WOS-u, sztuki i języka polskiego. Nauczyciele tych przedmiotów, oraz uczniowie znajdą w Atlasie oprócz map tematycznych poświęconych zagadnieniom społeczno-kulturalnym różnorodne plansze i ilustracje – bardzo pomocne w nauce indywidualnej oraz edukacji domowej.