Multimedialny Ćwiczeniowy Atlas Historyczny

Poniższe przykłady map przedstawiają porównanie pełnej oraz ćwiczeniowej mapy z włączonymi wszystkimi warstwami

Przesunięcie suwaka pozwala na obejrzenie obu wersji

EUROPA W XIV I XV WIEKU


 • EUROPA W XIV i I POŁOWIE XV w.
 • GOSPODARKA EUROPEJSKA W XIV i XV w.

POLSKA I LITWA ZA PIERWSZYCH JAGIELLONÓW


 • POLSKA I LITWA ZA PIERWSZYCH JAGIELLONÓW
 • WOJNA TRZYNASTOLETNIA

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE


 • OBSZAR KARAIBSKI NA PRZEŁOMIE XV I XVI w. 
 • ŚWIAT W OKRESIE WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH XV - XVI w. (ekspansja Anglii, Francji, Holandii i Rosji)
 • ŚWIAT W OKRESIE WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH XV - XVI w. (ekspansja Hiszpanii i Portugalii)

RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU


 • KULTURA W RZECZPOSPOLITEJ XVI W.
 • RELIGIA W RZECZPOSPOLITEJ XVI W.
 • RZECZPOSPOLITA XVI W.
 • WOJNY Z MOSKWĄ ZA STEFANA BATOREGO 1579-1582

EUROPA W XVI WIEKU


 • EUROPA W XVI WIEKU
 • WOJNY CHŁOPSKIE W NIEMCZECH OKRESU REFORMACJI

RZECZPOSPOLITA Z XVII I PIERWSZEJ POŁOWIE XVIII WIEKU


 • RZECZPOSPOLITA W LATACH 1648-1667
 • RZECZPOSPOLITA W LATACH 1666-1721

EUROPA W XVII WIEKU


 • EUROPA PO TRAKTACIE W UTRECHCIE 1713R
 • EUROPA W OKRESIE BAROKU I OŚWIECENIA

EUROPA W LATACH 1789-1795


 • EUROPA W LATACH 1789-1795
 • FRANCJA W OKRESIE REWOLUCJI

RZECZPOSPOLITA W CZASACH ROZBIORÓW 1772-1795


 • POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE
 • POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE - ĆWICZENIA
 • WOJNA POLSKO-ROSYJSKA
 • WOJNA POLSKO-ROSYJSKA - ĆWICZENIA
 • OBSZARY RZECZYPOSPOLITEJ ZAJĘTE PRZEZ PAŃSTWA ZABORCZE
 • OBSZARY RZECZYPOSPOLITEJ ZAJĘTE PRZEZ PAŃSTWA ZABORCZE - ĆWICZENIA
 • RZECZPOSPOLITA W CZASACH ROZBIORÓW
 • RZECZPOSPOLITA W CZASACH ROZBIORÓW - ĆWICZENIA

WOJNY NAPOLEOŃSKIE


 • EUROPA W CZASIE WOJEN NAPOLEOŃSKICH
 • EUROPA W CZASIE WOJEN NAPOLEOŃSKICH - ĆWICZENIA
 • KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
 • KSIĘSTWO WARSZAWSKIE - ĆWICZENIA

ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM


 • ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM
 • POWSTANIE LISTOPADOWE
 • POWSTANIE STYCZNIOWE

EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM


 • EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM 1815-1846
 • ZJEDNOCZENIE NIEMIEC
 • ZJEDNOCZENIE WŁOCH

ODKRYCIA GEOGRAFICZNE PO XVII WIEKU


 • ODKRYCIA I PODRÓŻE W XIX I XX WIEKU
 • ODKRYWANIE ANTARKTYDY
 • ODKRYWANIE ARKTYKI
 • ŚWIAT W OKRESIE ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH XVII-XVIII WIEKU