Multimedialny Ćwiczeniowy Atlas Historyczny cz.3

Poniższe przykłady map przedstawiają porównanie pełnej oraz ćwiczeniowej mapy z włączonymi wszystkimi warstwami

Przesunięcie suwaka pozwala na obejrzenie obu wersji

I WOJNA ŚWIATOWA


 • I WOJNA ŚWIATOWA 1914-1916
 • I WOJNA ŚWIATOWA 1917-1918
 • REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA I WOJNA DOMOWA W ROSJI

ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO


 • ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO 1918-1922
 • ZIEMIE POLSKIE PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ

RZECZPOSPOLITA W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM


 • II RZECZPOSPOLITA
 • GOSPODARKA II RZECZPOSPOLITEJ
 • LUDNOŚĆ II RZECZPOSPOLITEJ

EUROPA W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM


 • EUROPA W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM
 • WIZJA RZESZY WIELKOGERMAŃSKIEJ I EUROPA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

II WOJNA ŚWIATOWA 1939-1942


 • DZIAŁANIA WOJENNE W LATACH 1939-1942
 • OBOZY ZAGŁADY W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ I RUCH OPORU
 • PLAN BARBAROSSA
 • WOJNA NA PACYFIKU 1939-1942
 • WOJNA NA BAŁKANACH 1940-1942
 • WOJNA OBRONNA POLSKI

II WOJNA ŚWIATOWA 1943-1945


 • BAŁAKANY I FRONT WŁOSKI 1943-1945
 • DZIAŁANIA WOJENNE 1943-1945
 • DZIAŁANIA WOJENNE NA PACYFIKU 1943-1945
 • II WOJNA ŚWIATOWA NA ATLANTYKU

EUROPA W LATACH 1945-1990


 • EUROPA W LATACH 1945-1989
 • MIĘDZYNARODOWY TERRORYZM
 • NATO
 • POWSTANIE PAŃSTWA IZRAEL
 • STREFY OKUPACYJNE W NIEMCZECH I AUSTRII (1945)
 • WOJNA W CHORWACJI ORAZ BOŚNI I HERCEGOWINIE 1992-1995

POLSKA PO 1945 ROKU


 • POLSKA. ZMIANY TERYTORIALNE I PRZEMIESZCZENIA LUDNOŚCI W PIERWSZYCH LATACH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
 • PRL - PROTESTY SPOŁECZNE 1956-1989

POLSKA W STREFIE SCHENGEN


 • BUDŻET I WALUTA
 • PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
 • PROCESY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PO 1989
 • PROCESY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W LATACH 1945-1989
 • STREFA SCHENGEN
 • STRUKTURY UE

ŻYCIE I DZIEŁO PAPIEŻA JANA PAWŁA II


 • PODRÓŻE JANA PAWŁA II DO POLSKI
 • PODRÓŻE JANA PAWŁA II PO ŚWIECIE CZ.1
 • PODRÓŻE JANA PAWŁA II PO ŚWIECIE CZ.2
 • ŻYCIE I DZIEŁO PAPIEŻA JANA PAWŁA II

DZIEDZICTWO NARODOWE - 1000 LAT HISTORII POLSKI


 • DZIEJ POLSKI - WŁADCY I WYDARZENIA CZ.1
 • DZIEJ POLSKI - WŁADCY I WYDARZENIA CZ.2

DZIEDZICTWO NARODOWE - 1000 LAT KULTURY POLSKIEJ


 • 1000 LAT KULTURY POLSKIEJ - CZ.1
 • 1000 LAT KULTURY POLSKIEJ - CZ.2