NOWA MAPA W DZIALE:

GEOGRAFIA


POLSKA - RODZAJE GLEB

Mapa ścienna przedstawiająca rozmieszczenie najważniejszych typów gleb na obszarze Polski, dodatkowo zobrazowana została przykładami wybranych profili glebowych.

Gleba jest zewnętrzną warstwą litosfery (rozdrobnionej i przekształconej) powstałą ze skały macierzystej, poddanej działaniu procesów glebotwórczych, czyli: temperatury, wody, wiatru i organizmów żywych oraz człowieka przez odpowiednio długi czas. Proces glebotwórczy polega na stopniowej zmianie zwietrzeliny w glebę, a wynikiem tego procesu jest wytwarzanie poziomów glebowych, które różnią się miedzy sobą barwą, ilością próchnicy, wielkością cząstek mineralnych i strukturą. Widoczne to jest na profilach glebowych, które pozwalają rozróżnić i zaklasyfikować odpowiednio daną próbę gleby. Badaniem przyczyn i prawidłowości rozmieszczenia gleb na ziemi zajmuje się geografia gleb.

Praca geologa jest ciekawa, co pokazują zdjęcia poniżej. Geolog to specjalista, który bada budowę ziemi oraz analizuje procesy geologiczne w niej zachodzące. Jego wiedza ma przede wszystkim zastosowanie w górnictwie, budownictwie, rolnictwie czy przemyśle wydobywczym. Praca geologa ma często w sobie coś z pracy detektywa i łowcy skarbów – działając w terenie, czasami na dzikich i niedostępnych obszarach, odkrywa tajemnice ukryte głęboko pod powierzchnią ziemi.

Mapa dostępna jest w sklepie MERIDIAN – standardowy wymiar wynosi 160 cm x 120 cm (opcjonalnie 200 cm x 150 cm), a laminowanie dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie oraz oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym gwarantuje wieloletnią żywotność.

POLSKA - RODZAJE GLEB

Nothing found.