Największa mapa świata - rekord Polski

ZDARZYŁO SIĘ W MERIDIANIE:

REKORD POLSKI


Największa mapa świata w Polsce

Mamy ustanowiony nowy Rekord Polski na największą mapę świata. Można ją podziwiać od 21 marca w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, gdzie zajęła niemal całą ścianę. 

Największa mapa polityczna świata została przygotowana przez Wydawnictwo Meridian w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Słupsku. Przyklejanie poszczególnych elementów zajęło kilkanaście godzin i zakończyło się uroczystością zaplanowaną na dzień wagarowicza, na którą zaproszono między innymi prezydenta miasta, Roberta Biedronia oraz przewodniczącą Rady Miasta, panią Beatę Chrzanowską.

Zgodnie z wytycznymi zmierzenie największej mapy w Polsce odbyło się w obecności eksperta. Rekordowy obraz ma wymiary 4,72 m wysokości na 6,53 m szerokości i zajmuje powierzchnię 30,82 m². Jest to dwa razy więcej niż wynosiły minimalne wymagania dla tej kategorii.

Przy okazji nie musimy malować ściany. To oczywiście żart, ale mapa będzie wykorzystywana podczas lekcji geografii. Mamy do tego laserowe wskaźniki, by pokazywać nawet te rejony świata, które u nas wylądowały gdzieś pod sufitem,

komentuje dyrektor szkoły, Grażyna Zienkiewicz.

Chcieliśmy być trochę bliżej świata. Mamy praktyki i wymiany uczniów ze szkołami z Litwy, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Fajnie mieć taki gadżet w swojej szkole,

dodają uczniowie.

Największa mapa świata

Nothing found.