atlas_historyczny kartografia
atlas_historyczny kartografia
Starożytna Grecja PDF Drukuj Email

    Poniższe interaktywne mapy  ćwiczeniowe z możliwością tworzenia własnych map oraz edycji poleceń udostępniamy do pobrania bezpłatnie. Mapy są częścią  Multimedialnego Ćwiczeniowego Atlasu Historycznego.

Warunki licencji i bezpieczeństwo

LICENCJA

WAŻNE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE.

Niniejsza Umowa Licencyjna użytkownika OPROGRAMOWANIA firmy E-MM Magdalena de Large, Maciej Gąsiorowski S. J. stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osoba fizyczna lub prawną a E-MM S. J. Każde OPROGRAMOWANIE, któremu towarzyszy umowa licencyjna użytkownika podlega postanowieniom tej umowy. Poprzez instalację , kopiowanie, pobranie z sieci komputerowej, dostęp lub inne użycie OPROGRAMOWANIA, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać  postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. OPROGRAMOWANIE chronione jest prawem autorskim postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

Niniejsza  Umowa Licencyjna przyznaje licencjobiorcy następujące prawa:

1.    Licencjobiorca, który spełnia warunki Placówki Edukacyjnej jest uprawniony do bezterminowego użytkowania OPROGRAMOWANIA na wielu stanowiskach w obrębie własnej Placówki Edukacyjnej. Może również udostępniać OPROGRAMOWANIE oraz powielać powstałe przy użyciu OPROGRAMOWANIA pomoce dydaktyczne wyłącznie uczniom lub słuchaczom własnej Placówki.
2.    Jeśli Licencjobiorca nie spełnia warunków Placówki Edukacyjnej, może bezterminowo zainstalować, używać, wyświetlać, lub w inny sposób korzystać interaktywnie z OPROGRAMOWANIA tylko i wyłącznie na własny użytek.

Licencjobiorca nie jest uprawniony w żadnym przypadku do dalszej odsprzedaży lub udzielania sublicencji OPROGRAMOWANIA. Nie może również dokonywać zmian w OPROGRAMOWANIU.

OPROGRAMOWANIE służy celom edukacyjnym i nie może być wykorzystywane w celach komercyjnych.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Producent oprogramowania gwarantuje, że jest bezpieczne. Przed udostępnieniem plików w sieci, zostały one sprawdzone programami antywirusowymi i ich używanie nie stwarza żadnego zagrożenia.

 
Grecja - kultura-wersja-DEMO

Imperium Aleksandra Macedońskiego (336 - 323 r. p.n.e.) - ćwiczenia- WERSJA DEMO

Imperium Aleksandra Macedońskiego (336 - 323 r. p.n.e.) - WERSJA DEMO

Kolonizacja grecka i fenicka - ćwiczenia - WERSJA DEMO

Kolonizacja grecka i fenicka - WERSJA DEMO

Staroźytna Grecja - państwo i kultura - ćwiczenia - WERSJA DEMO

Staroźytna Grecja - państwo i kultura - WERSJA DEMO

Wojny perskie - ćwiczenia - WERSJA DEMO

Wojny perskie - WERSJA DEMO