atlas_historyczny kartografia
atlas_historyczny kartografia

Atlas Historyczny - mapy historyczne, konturowe - ćwiczeniowe


MULTIMEDIALNY ĆWICZENIOWY ATLAS HISTORYCZNY to innowacyjna pomoc dydaktyczna, która jako jedyna daje możliwość tworzenia własnych map oraz edycji poleceń. Szeroka licencja udziela nieograniczonego prawa do kopiowania w obrębie danej placówki edukacyjnej.


Oszczędza czas przygotowania lekcji, sprawdzianów, zajęć dodatkowych. Dzięki systemowi niezależnego wyświetlania elementów, nauczyciel sam komponuje mapę ćwiczeniową korzystając z kilkudziesięciu możliwych kombinacji układu treści.

Zawiera pełen program nauczania historii.

Niezwykle szeroki zakres licencji zezwala szkole na powielanie atlasu zarówno w postaci elektronicznej, jak i drukowanej na potrzeby wszystkich uczniów  danej placówki.