atlas_historyczny kartografia
atlas_historyczny kartografia
Spis tematów map PDF Drukuj Email

1

Prehistoria

Migracje ludzi w okresie paleolitu

Neolit w Europie

Rewolucja neolityczna

2

Starożytny Wschód

Starożytny Bliski Wschód i Grecja do X w. p.n.e.

Starożytny Bliski Wschód od IX do V w. p.n.e.

Starożytny Izrael od X do VI w. p.n.e.

Świat starożytny - kultura

3

Starożytna Grecja

Starożytna Grecja VII -IV w. p.n.e.

Kolonizacja grecka i fenicka (750-500 p.n.e.)

pobierz wersję demonstracyjną mapy
pobierz wersję demonstracyjną mapy ćwiczeniowe

Wojny perskie (492-479 p.n.e.)

Imperium Aleksandra Wielkiego (336-323 p.n.e.)

Starożytna Grecja - religia i kultura

4

Starożytny Rzym

Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w n.e.

Starożytny Rzym - państwo i kultura

Upadek Imperium Rzymskiego i wędrówka ludów IV-V w. n.e.

Palestyna za czasów Chrystusa

5

Europa wczesnego średniowiecza

Rozwój chrześcijaństwa w I - V w. n.e.

Europa w połowie VII w.

Państwo Karola Wielkiego

Europa od połowy IX do połowy X w.

Kultura wczesnego średniowiecza

6

Polska za Mieszka I i Bolesława Chrobrego

Polska za Mieszka I

Państwo polskie za Bolesława I Chrobrego

Ziemie polskie za Mieszka II, Kazimierza Odn. i Bol. II Śmiałego

7

Rozbicie dzielnicowe Polski

Ziemie polskie za Władysława Hermana i Bol. III Krzywoustego

Polska w latach 1138 - 1206

Kultura polska w czasach pierwszych Piastów

8

Próby zjednoczenia Polski

Polska w czasach Henryków Śląskich (do 1241)

Ziemie polskie w latach 1241 - 1266

Próby zjednoczenia Polski w II połowie XIII wieku

9

Rozwój chrześcijaństwa

Europa na przełomie X i XI wieku

Chrześcijaństwo w VI - XV wieku

Królestwo Jerozolimskie i państwa lenne (1099 -1244)

Wyprawy krzyżowe

10

Europa w XIII w.

Europa w XII -XIII wieku

Rozwój terytorialny Anglii za dynastii Plantagenetów

Imperium Mongolskie w XIII wieku

11

Wielkie cywilizacje średniowiecza - schyłek epoki

Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka

Uniwersytety w średniowiecznej Europie.

Wielka schizma zachodnia (1378 - 1417)

Odkrycia geograficzne epoki średniowiecza

33

Unia Europejska

Unia Europejska (stan po 01.01.2007 r.)

Euroregiony w Polsce

Unia Europejska - rozwój do roku 1989

Unia Europejska - rozwój w latach1990 - 2003

Płaszczyzny integracji europejskiej (2004 - ?)

Unia Europejska - mapa gospodarcza

 

 

 

 

12

Europa w XIV i XV w.

Europa w XIV i I polowie XV w.

Gospodarka europejska w XIV i XV w.

13

Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów

Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów

Wojna trzynastoletnia

14

Wielkie odkrycia geograficzne

Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV - XVI w. (ekspansja Hiszpanii i Portugalii)

Świat w okresie wielkich odkryć geograficznych XV - XVI w. (ekspansja Anglii, Francji, Holandii i Rosji)

Obszar karaibski na przełomie XV i XVI wieku

15

Rzeczpospolita w XVI w.

Rzeczpospolita w XVI w.

Wojny z Moskwą za Stefana Batorego (1579 - 1582)

Kultura i religia w Rzeczpospolitej XVI wieku

16

Europa w XVI wieku

Europa w XVI wieku

Wojny chłopskie w Niemczech okresu reformacji

17

Rzeczpospolita w XVII w. i pierwszej połowie XVIII w.

Rzeczpospolita w latach 1648-1667

Rzeczpospolita w latach 1666-1721

18

Europa w XVII w. i pierwszej połowie XVIII w.

Barok i oświecenie w Europie

Europa w XVII w. i pierwszej połowie XVIII w.

19

Europa w latach
1789 - 1795

Europa w latach 1789-1795

Francja w okresie Rewolucji

Działania wojenne na froncie półn. i zach. 1792 - III 1793

Podział Niemiec w końcu XVIII wieku

20

Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795)

Rzeczpospolita w czasach rozbiorów (1772 - 1795)

Obszary Rzeczpospolitej zajęte przez państwa zaborcze

Wojna polsko - rosyjska 1792

Powstanie kościuszkowskie

21

Wojny napoleońskie

Europa w czasie wojen napoleońskich

Księstwo Warszawskie

22

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim

Powstanie Listopadowe

Powstanie Styczniowe

23

Europa po Kongresie Wiedeńskim

Europa po Kongresie Wiedeńskim

Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Włoch

24

Odkrycia geograficzne po XVII w.

Świat w okresie odkryć geograficznych XVII - XVIII w.

Odkrycia geograficzne i podróże w XIX i XX wieku

Odkrywanie Arktyki

Odkrywanie Antarktyki

25

I wojna światowa

I wojna światowa w Europie i na Bliskim Wschodzie(1914-1916)

I wojna światowa w Europie i na Bliskim Wschodzie(1917-1918)

Rewolucja Październikowa i wojna domowa w Rosji

26

Odbudowa państwa polskiego

Ziemie polskie w czasie I wojny światowej

Odbudowa państwa polskiego

27

Rzeczpospolita w XX-leciu między -wojennym

Druga Rzeczpospolita

Gospodarka II Rzeczpospolitej

Ludność II Rzeczpospolitej

28

Europa w XX-leciu między -wojennym

Europa w XX-leciu międzywojennym

"Wielkie Niemcy" i planowany obszar "Rzeszy Wielkogermańskiej"

29

II wojna światowa w latach 1939 - 1942

Działania wojenne w Europie i pn. Afryce w latach 1939 - 1942

Wojna obronna Polski 1939

Obozy zagłady w okresie okupacji hitlerowskiej i ruch oporu

Działania wojenne na Bałkanach w latach 1940 - 1942

Azja Wschodnia i Pd.-Wsch., wojna na Pacyfiku 1939 - 1942

Plan "Barbarossa" (22 czerwiec - wrzesień 1941)

30

II wojna światowa w latach
1943 - 1945

Działania wojenne w Europie i Pn. Afryce w latach 1943 - 1945

Działania wojenne na Atlantyku w latach 1939 - 1945

Bałkany i front włoski 1943 - 1945

Działania wojenne na Pacyfiku styczeń 1943 - wrzesień 1945

31

Europa w latach 1945 - 1990

Europa w latach 1945 - 1990

Strefy okupacyjne w Niemczech i Austrii po II wojnie światowej

Powstanie państwa Izrael

Wojna w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie 1992 - 1995

NATO

Międzynarodowy terroryzm

32

Polska po 1945 r.

Polska w latach 1944-1956

Polska Rzeczpospolita Ludowa

33

Życie i dzieło Papieża Jana Pawła II

Życie i dzieło Papieża Jana Pawła II

Podróże Papieża Jana Pawła II na świecie

Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski

34

Dziedzictwo narodowe - 1000 lat państwa polskiego

Dzieje Polski cz. I

Dzieje Polski cz. II

35

Dziedzictwo narodowe - 1000 lat polskiej kultury

1000 lat polskiej kultury – postaci, wydarzenia, unikalne dzieła, cz. I

1000 lat polskiej kultury – postaci, wydarzenia, unikalne dzieła, cz. II